User Tools

Site Tools


start

Buddha Knowledge Base

Server

  • když přidám usera, musím jej ještě přidat do /etc/ssh/sshd_config
    • po každém modifikování sshd_config musím ještě restartovat ssh - sudo service ssh restart

JavaScript, ES6

vim cheatsheet

Buddhism

Homebrewing

JavaScript

Node.js

Angular 2

Ionic

start.txt · Last modified: 2019/01/14 14:55 by buddha