User Tools

Site Tools


js_tools

JavaScript nástroje

Články

Nástroje

 • GoogleChrome a jeho nástroje (⌘+alt+j) - převážně console, elements a networks (šikovná filtrace XHR requestů), v sources lze debuggovat pomocí breakpointů
  • XHR = XMLHttpRequest, JS objekt, It provides an easy way to retrieve data from a URL without having to do a full page refresh. A Web page can update just a part of the page without disrupting what the user is doing. XMLHttpRequest is used heavily in AJAX programming - název je zavádějící, lze přenést i jiné než XML věci
 • V nastavení vývojářských nástroju si ještě zkontrolujte, že máte zaškrtnuté Enable CSS source maps a Enable JavaScript source maps.
  • Pokud člověk vyvíjí v Babel, do kt. se JS překládá, Source mapa pak umožní prohlížeči namapovat řádky výsledného JavaScriptu na zdrojový Babel a my se tak dozvíme správný řádek a soubor, kde došlo k chybě. Obdobně to funguje pro CSS a preprocesory jako je LESS.

Node.js a NPM

 • node se tak stává přirozenou volbou (nejen) pro aplikace, které závisí na velkém JS frontendu
 • Je totiž velmi výhodné používat stejný jazyk na obou březích. Můžete tak snadno sdílet části kódu (například validační pravidla či routing), či si předrendrovat stránku už na serveru a uživateli poslat rovnou hotové HTML.
 • S nodem se vám nainstaluje i npm - balíčkovací manager. Jde o ultimátní a jednotné řešení pro sdílení kódů napříč JS ekosystémem
  • Používá ho tak node, browserify, webpack, gulp, grunt, Angular, jQuery, React, prohlížeče … prostě všichni.
 • Největší předností a odlišností NPM (například od Boweru) je to, že každý balíček může mít své vlastní závislosti (balíčky).
 • Dalším fundamentálním rysem je filosofie malých a jednoúčelových balíčků

Grunt

 • Se vší tou záplavou růných nástrojů, kompilátorů a linterů je potřeba se nějak vypořádat.
 • repetativní úkon, který se může zautomatizovat.
 • Objevily se tak nástroje označované jako “task runnery”.
 • Do projektu si přidáte Gruntfile, ve kterém si vše můžete nakonfigurovat.
 • Konfigurace se skládá z jednotlivých tasků, které můžete pak volat v různém pořadí.
 • Jednotlivé tasky (moduly) nemusíte psát sami, ale většinou je už najdete hotové na NPM. Jsou jich tisíce.
 • Postupně se však ukázalo, že cesta “vše konfigurovat” není úplně nejšťastnější.
 • Bez dokumentace totiž nedáte ani ránu a pokud si nevystačíte s předem danými funkcemi, tak máte problém.
 • Dalším problémem Gruntu je rychlost. Mezivýsledky si totiž ukládá do filesystému a u větších projektů s komplikovaným build procesem trvá dlouho (tohle už možná nejnovější verze nějak řeší).

Gulp

* [[http://gulpjs.com/|Gulp]]
* ponaučil se z Gruntu a jde na to lépe. Místo toho, abyste konfigurovali, tak programujete, což je velmi flexibilní a také odpadá nutnost spoléhat na dokumentace
* Dalším zlepšovákem jsou streamy, které Gulp používá.
* Mezivýsledky si drží v paměti, vše běží paralelně a především citelně rychleji.

Browserify

 • Node.js zavedlo do světa JS snadný způsob jak kód modularizovat.
 • modulární systém potřebuje dvě primární věci: možnost exportovat a importovat
  • import gulp from 'gulp';
 • Výše uvedené zkusí prohledat /node_modules ve vašem projektu - místo, kam se vám budou ukládat balíčky z npm.
 • Stačí zavolat npm install gulp –save a máte ho tam.
 • Přepínač –save ho navíc přidá do seznamu v package.json. Běžně se totiž /node_modules adresář v Gitu ignoruje a tak je někde potřeba uchovávat seznam všech závislostí.
 • V /node_modules/gulp se pak import podívá do hlavního souboru daného balíčku a v něm najde export:
  • const inst = new Gulp();
  • export default inst;
 • To je vše pěkné, ale asi vás teď napadlo, jak to bude fungovat v prohlížeči? Nebude. Do prohlížeče můžeme jednotlivé skripty nahrávat pomocí <script> … </script>, ale to nám moc nepomůže. Podobných souborů totiž budeme mít v projektu stovky až tisíce a posílat tolik HTTP requestů rozhodně nemůžeme. Také to nijak neřeší potřebu verzování, minimalizování a zapouzdřování. Tyto závislosti je tedy potřeba vyřešit už před releasem a uživateli posílat jeden výsledný soubor, ve kterém bude jen to, co skutečně potřebuje.
 • A tak vzniklo Browserify. Vezme váš kód a vyřeší všechny require a module.exports a vyplivne jeden výsledný soubor.
 • JavaScript, který byl původně určen pro node.js, dokáže udělat kompatibilní pro prohlížeče.

Webpack

 • Browserify řeší jenom JavaScript a vše ostatní je potřeba doplnit spoustou gulp modulů.
 • Navíc se ukázalo, že kromě JavaScriptu je potřeba podobně zpracovat i CSS (v praxi například LESS) nebo obrázky.
 • To by nemuselo s Gulpem a jeho tisíci pluginy vadit, že? Bohužel Gulp má jednu zásadní slabinu, která plyne ze streamování. Neumí úplně přímočaře vytvořit z několika souborů jeden výstupní
 • Je tak potřeba v gulp tascích řešit trochu nešikovně bundlování. A z toho zase mohou vznikat další obtíže, jako je správné odchytávání a zobrazování chyb.
 • Webpack na to jde úplně jinak, tak trochu proti filosofii celého JS ekosystému. Nedeleguje a nevyčleňuje jednotlivé funkce do více modulů a tak už v základu představuje velmi mocný nástroj. Nástroj, který byl od počátku zamýšlen tak, aby nám vývojářům co nejvíce usnadnil práci
  • Základním stavebním kamenem jsou loadery. Každý formát má vlastní a může jít téměř o cokoliv (.js, .css, .less, .coffee, .png…). Webpack pak přetíží require() volání a můžete ho použít třeba i pro markdown dokumenty (jako tato stránka). Následně pak funguje podobně jako browserify, tedy vyřeší závislosti a sestaví build, ve kterém je jen to potřebné.
  • Oproti browserify je potřeba ho nakonfigurovat, což není úplně jednoduché. Na druhou stranu, jakmile to jednou uděláte, získáte velmi mocného společníka. Konfiguraci navíc můžete z velké části obšlehnout.
  • Poskytuje také jednu killer funkci, kterou browserify nemá a pro kterou se vyplatí na něj z browserify přejít a tím je hot module replacement.
  • Dokáže nahradit a zpracovat modul, aniž by bylo potřeba refreshovat celou stránku (a modul může být javascript, less nebo markdown!). Bez jakýchkoliv dodatečných pluginů v prohlížeči. Pouze čistý JavaScript! To ohromně zefektivňuje vývoj.
  • Dobré je také zmínit, že kdykoliv můžete velmi snadno přejít z browserify na webpack (bez úprav zdrojáků)

ESLint

 • Lintování je levný způsob, jak zlepšit stav zdrojáků napříč větším projektem či týmem několika programátorů.

Express

IcedCoffeeScript

Immutable

js_tools.txt · Last modified: 2015/06/14 12:15 by buddha